Whiplash (2014)

Whiplash-5547.cr2

Caravan. És la via del dolor l’únic mitjà per arribar a l’excel·lència a una disciplina artística? Òbiviament no, però és la que han triat els creadors de WHIPLASH, però és també la situació en la què es van crear els frescos de la Capella Sixtina (sense que això impliqui una equiparació del film als frescos de Michelangelo). Aprenentatge a partir del conflicte no és la meva opció, però cal reconèixer que el film ho explota fins el paroxisme. I s’ensurt. Whiplash planteja un duel interpretatiu, dos músics que s’esperonen, que es traeixen, que es desafien per donar el màxim i tocar el cel. I com a espectador, una mica voyeur i una mica voltor, m’ha agradat veure aquest espectacle a vida i a mort. Caravan

Anuncis